Ön Bilgilendirme Formu

Konu ve Taraflar:
 İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı’nın, Dut Tasarım Danışmanlığı ve Oyuncak İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.(Satıcı*)’ne ait www.dut.com.tr internet sitesi(İnternet Sitesi) üzerinden satın almak istediği ürünlerin özellikleri, satış fiyatları, siparişinin verilmesi, tahsilat şekilleri ve teslimat süreci ile ilgili Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerinin tespitidir.

*Satıcı: Hasanpaşa Mh. Andelip Esat Sk. 15/A 34722 Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Dut Tasarım Danışmanlığı ve Oyuncak İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Tel:0216 266 83 17

bilgi@dut.com.tr

Cayma Hakkı:
 Alıcı hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde ürünü veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Alıcı’nın yasal süre içinde Satıcı’ya mektup veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunması ve ürünlerin orijinal ambalajı açılmamış ve hasar görmemiş şekilde, varsa orijinal aksesuarları ile birlikte Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir. İnternet Sitesi üzerinden ilgili iade formları doldurularak ve ilgili yönergeler doğrultusunda yapılan iadelerde ürün bedeli Alıcı’ya, ürünün Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Alıcı’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme yöntemine uygun olarak iade edilir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünlerin kargo masrafları Satıcı tarafından karşılanır.

*Hukuki düzenlemeler gereğince; Alıcı’nın özel istekleri doğrultusunda üzerinde değişiklik yapılarak kişiye özel üretilen ürünler, elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve anında teslim edilen her türlü gayri maddi ürün ve hizmetler, Alıcı’dan onay alınarak cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler ve mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer ürün ve hizmetler kullanılmamış olsa dahi cayma hakkı bulunmamaktadır.

Genel Hükümler:
Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda satışa konu olan ürünlerin özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatları, siparişinin verilmesi, tahsilat şekilleri, teslimat süreci ve cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit ve onayları verdiğini kabul eder.

Satıcı satışını yaptığı ürünleri anlaşmalı olduğu kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslimini yaptırmaktadır. Satıcı satışa konu ürünleri yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile İnternet Sitesi’nde belirtilen tahmini süreler içerisinde Alıcı’ya, sipariş sırasında belirttiği adreste kendisine veya teslim edilmesini talep ettiği kişi veya kurumlara teslim edilmek üzere göndermektedir. Ürünün gönderim sürecinde kargo firmasının yaşayacağı herhangi bir sorun sebebiyle ürünün tesliminde gecikme yaşanması veya ürünün teslim edilememesinden Satıcı sorumlu değildir. Ürünün teslimatı sırasında Alıcı’nın belirttiği adreste Alıcı’nın kendisi veya ürünü teslim alacak bir kişinin bulunamaması veya teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, ürünün Alıcı’ya teslimatına ilişkin sorumluluğunu yerine getirmiş kabul edilir. Teslim edilemeyen ürünün takibi için kargo firması ile iletişim kurmak, sevkiyatın takibini yapmak, teslimatın gecikmesinden kaynaklanan her türlü zararın karşılanması ve ürünün Satıcı’ya geri dönmesinden kaynaklanacak masraflar Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürünü teslim alırken kontrol etmekle, eğer sevkiyattan kaynaklanan bir hasar var ise, teslimatı kabul etmemekle ve kargo firması görevlisine tutanak tutturmakla sorumludur. Alıcı tarafından bu sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde Satıcı’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Satıcı tarafından yazılı olarak bir sözleşme ile aksi belirtilmedikçe Alıcı ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemekle sorumludur. Alıcı tarafından, tesliminden önce ürünün bedelinin tamamı Satıcı’ya ödenmediği taktirde Satıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal edebilir ve ürünü teslim etmeme hakkına sahiptir. Ürünün teslimatından sonra, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka veya kurumunun herhangi bir sebepten dolayı ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ürün en geç üç (3) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri kendisine ait olmak koşulu ile Satıcı’ya iade edilir. Satıcı iadeyi kabul etmeme, ürün bedeli alacağını takip ve diğer tüm akdi ve kanuni haklarını ayrıca saklı tutar.

Satıcı’nın sorumluluğu dışında ürünün teslimi sırasında yaşanacak doğal afet ve benzeri herhangi bir olağanüstü durumda teslimat süresinin yasal süreç olan otuz (30) günü geçecek olması halinde Satıcı, Alıcı’yı teslimatın gecikmesi hakkında bilgilendirecektir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal etme, yeni bir ürün sipariş etme veya teslimatın gerçekleşmesini bekleme hakkına sahiptir. Alıcı siparişi iptal etmek isterse, siparişin ödemesinin yapıldığı durumlarda yedi (7) gün içinde Alıcı’nın ödeme yöntemine uygun olarak iade işlemi gerçekleştirilir ve Alıcı elektronik posta yolu ile bilgilendirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesinde, yapılan iadenin Alıcı’nın hesabına yansıması bankaların prosedürlerine bağlı olarak 7-15 günü bulabilmektedir ve Satıcı’nın bu süreç içerisinde herhangi bir müdahalede bulunması mümkün değildir. Bundan sonraki süreç Alıcı ile banka arasında gerçekleşecektir. Satıcı’nın olağanüstü durumlar dışında haklı bir sebep ile ürün veya hizmetin tedariğini gerçekleştiremeyeceği durumlarda Alıcı konu hakkında bilgilendirilir ve Alıcı kabul ederse eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün/hizmet tedarik edilir. Bu durumda Satıcı, Alıcı’ya karşı, bu sözleşme ile belirlenen taahhüdünü yerine getirmiş olacaktır. Alıcı’nın farklı bir ürün/hizmet tedarik edilmesini kabul etmediği durumlarda sözleşme ile belirtilen, siparişin iptaline yönelik hükümler uygulanır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun yürürlük süresi, Alıcı’nın bu sözleşme şartlarına ilişkin bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu belirterek elektronik ortamda satış için gerekli teyit ve onayları verdiği anı takiben ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların sözleşme ile belirlenen ödeme ve teslim yükümlülüklerini tamamladıkları zamana kadardır.

Yetkili Mahkeme:
 Doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri’nde, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında bulunan tüketici hakem heyetleri, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırları aşan durumlarda ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikâmet ettiği yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Uyuşmazlığın çözümünde Satıcı tarafından sağlanan, elektronik ortam kayıtları da dahil her türlü ses ve yazışmalar kesin delil niteliğindedir.