Mesafeli Satış Sözleşmesi

 İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin konusu Alıcı’nın, Dut Tasarım Danışmanlığı ve Oyuncak İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.(Satıcı*)’ne ait www.dut.com.tr internet sitesi(İnternet Sitesi) üzerinden satın almak istediği ürünlerin özellikleri, satış fiyatları, siparişinin verilmesi, tahsilat şekilleri ve teslimat süreci ile ilgili Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Taraflar
Satıcı : Dut Tasarım Danışmanlığı ve Oyuncak İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Ticaret Sicil Numarası : 811795
Adres : Hasanpaşa Mh. Andelip Esat Sk. 15/A 34722 Kadıköy/İstanbul
Telefon : 0216 266 83 17
E-posta : bilgi@dut.com.tr
Banka Hesabı : Türkiye İş Bankası Hasanpaşa Şubesi
Hesap No: 1166-0439496
IBAN : TR87 0006 4000 0011 1660 4394 96

Alıcı(Tüketici):

Sözleşme Konusu Ürün Bilgileri
 Ürün/Hizmetlerin türü, miktarı, marka ve modeli, tüm vergiler dahil satış fiyatları ile tahsilat ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Ürün/Hizmetlerin Fiyat/Ücret ve Tahsilat Şekilleri Hakkında Bilgiler:

Fatura ve Teslimat Bilgileri:

Alıcı’nın Önceden Bilgilendirildiği Konular
 Alıcı bu sözleşmeyi onaylamadan, siparişi vermeden ve ödeme yükümlülüğü altına girmeden önce www.dut.com.tr internet sitesinin ilgili sayfalarında bulunan tüm genel ve özel açıklamaları gördüğünü, incelediğini ve bilgi sahibi olduğunu teyit eder.
Satıcı’ya ait unvan, iletişim bilgileri ve tüm tanıtıcı bilgiler
Ürün/Hizmetlerin internet sitesi üzerinden siparişi sırasındaki tüm satış işlemi aşamaları ve yöntemler
Satıcı’nın üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası’na kayıtlı Ticaret Sicil Numarası
Gizlilik ve Güvenlik Politikası, Kullanım Koşulları ve verilerin kullanımına ilişkin bilgiler ile Alıcı’nın bu konularda Satıcı’ya verdiği izinler ve tarafların kanuni hakları, bu hakları kullanım usulleri
Ürün/Hizmetlerin teslimatına ilişkin, sipariş sonrası üretim/tedarik süreci, kargo ve teslimat yöntem ve ücretleri hakkında bilgiler
Sözleşmeye konu Ürün/Ürünlerin temel özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatları ve satın alınması için kullanılabilecek ödeme yöntemleri
Kurulacak sözleşmenin uygulanmasına ilişkin bilgiler ve tarafların taahhüt ve sorumlulukları
Cayma hakkının bulunmadığı Ürün/Hizmetler
Cayma hakkının kullanılabileceği durumlarda Alıcı’nın cayma hakkını kullanma şartları
Cayma hakkının kullanılabileceği süre ve kullanımına yönelik usuller
Alıcı’nın bu hakkı süresinde kullanmaması durumunda daha sonra cayma hakkının bulunmayacağı
Cayma hakkı bulunan ürünlerin, cayma hakkı süresi içinde kullanım talimatları dışında, ürünün genel teknik özelliklerine aykırı kullanımından dolayı bozulduğu, zarar gördüğü ve/veya ürünün orijinal halinde herhangi bir değişiklik olduğu durumda Satıcı’nın, cayma talabini kabul etmeyebileceği veya Satıcı tarafından tespit edilecek, malın uğradığı zarara karşılık gelen bedelin Alıcı’ya yapılacak geri ödemeden tenzil edilmek suretiyle bu hakkın kullanılabileceği
İade ve değişim taleplerine yönelik usuller, yöntemler ve iade/değişim işlemi sırasında doğabilecek masraflarda tarafların sorumlulukları
Toplu alımlarda ve tüzel kişiler tarafından, ticari ya da mesleki amaçlarla satın alınan Ürün/Hizmetler için cayma ve tüketici haklarının kullanılamayacağı
Alıcı tarafından onaylanarak taraflar arasında kurulan bu sözleşmenin Satıcı tarafından üç (3) yıl süre ile saklanacağı, Satıcı tarafından Alıcı’ya elektronik posta yolu ile iletileceği ve saklanmasının Alıcı’nın sorumluluğunda olacağı
Uyuşmazlık durumlarında kullanılabilecek iletişim bilgileri ve yasal başvuruların İl/İlçe Hakem Heyetlerine veya yetkili Tüketici Mahkemeleri’ne yapılabileceği

Cayma Hakkı
 Alıcı hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde ürünü veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Alıcı’nın yasal süre içinde Satıcı’ya mektup veya elektronik posta ile yazılı bildirimde bulunması ve ürünlerin orijinal ambalajı açılmamış ve hasar görmemiş şekilde, varsa orijinal aksesuarları ile birlikte Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir. İnternet Sitesi üzerinden ilgili iade formları doldurularak ve ilgili yönergeler doğrultusunda yapılan iadelerde ürün bedeli Alıcı’ya, ürünün Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren yedi (7) gün içinde Alıcı’nın ürünü satın alırken kullandığı ödeme yöntemine uygun olarak iade edilir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürünlerin kargo masrafları Satıcı tarafından karşılanır.

*Hukuki düzenlemeler gereğince kullanılmamış olsa dahi kanunen cayma hakkı bulunmayan Ürün ve Hizmetler;
Özel sipariş ile üretilen, üzerinde Alıcı’nın isteklerine yönelik değişiklik ve/veya ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ürün ve hizmetler
Alıcı’ya teslim edildikten sonra koruyucu ambalaj/paketi açılmış ve iadesi sağlık/hijyen açısından uygun olmayan ürünler
Elektronik ortamda anında ifa edilen tüm hizmetler ve anında teslim edilen her türlü gayri maddi ürün ve hizmetler
Alıcı’dan onay alınarak cayma hakkı süresi içinde ifasına başlanan hizmetler
Toplu alımlarda ve tüzel kişiler tarafından, ticari ya da mesleki amaçlarla satın alınan Ürün/Hizmetler
Mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer ürün ve hizmetler

Gizlilik ve Güvenlik, Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunması ve Fikri/Sınai Haklar
Kişisel verilerin korunması, gizliliği, işlenmesi, kullanımı ve iletişimler ile ilgili konularda geçerli Gizlilik ve Güvenlik Politikası ve şartlar;
Satıcı tarafından, Alıcı’nın internet sitesinde girdiği bilgilerin ve yapılan işlemlerin gizliliği ve güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemler güncel teknik imkanlar dahilinde alınmıştır. Ayrıca Alıcı, söz konusu bilgilerin virüs ve benzeri zararlı yazılımlar vasıtası ile üçüncü kişi veya kişilerin eline geçmemesi için söz konusu bilgilerin girişini yaptığı cihazın güvenliğini sağlamakla sorumludur.
Satıcı, Alıcı’nın, internet sitesine üyeliği ve alışverişleri sırasında edindiği bilgileri ürün ve hizmetlerin sağlanması, her türlü bilgilendirme, reklam, tanıtım ve promosyon, satış ve pazarlama amacı ile dahil olduğu Dut Tasarım Danışmanlığı ve Oyuncak İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ve mevcut ve ilerideki iştirakleri ile paylaşabilir, kanunen gerekli olduğu durumlarda yetkili merci ve mahkemelere aktarabilir, süresiz olarak basılı veya elektronik arşivlerde saklayabilir. Alıcı kişisel olanlar da dahil tüm mevcut ve güncel bilgilerinin, ilgili kanun kapsamında kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisi ile ticari olan veya olmayan elektronik ve diğer iletişim yöntemleri ile iletişim kurulmasına izin vermiştir.
Alıcı dilediği taktirde her zaman, kendisi ile kurulan iletişimi durdurma ve kanunen muhafaza edilmesi gerekenler dışındaki tüm bilgilerin arşivlerden tamamen silinmesini veya kimliği hakkında hiçbir tanımlamanın mümkün olamayacağı şekilde anonim hale getirilmesini talep edebilir. Bu durumda Alıcı’nın talebi yasal azami süre içinde gerçekleştirilir. Ayrıca, Alıcı isterse kişisel bilgilerinde değişiklik, bir eksik veya yanlışlık olması durumunda güncellenmesini, düzeltilmesini, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesini veya verilerin tamamen silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Alıcı her türlü itiraz ve bilgi alma talebi için Satıcı’ya yukarıda belirtilen iletişim kanalları üzerinden ulaşabilir. Alıcı’nın başvuru ve talepleri yasal azami süreler içerisinde gerçekleştirilecek veya hukuki gerekçesi kendisine açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.
Satıcı ile aralarındaki anlaşmaya göre dış kaynaklardan sağlananlar dışında internet sitesine ait her türlü bilgi, içerik ve bunların kısmen veya tamamen kullanımı hususunda fikri/sınai tüm hak ve mülkiyetler Satıcı’ya ve Dut Tasarım Danışmanlığı ve Oyuncak İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’ne aittir.
İnternet sitesinde bağlantı verilen diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik ve güvenlik politikaları ile kullanım koşulları geçerlidir, bu internet sitelerinin kullanımından doğabilecek ihtilaflar Satıcı’nın sorumluluğunda değildir.

Genel Hükümler
Alıcı, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde satışa konu olan ürünlerin özellikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatları, siparişinin verilmesi, tahsilat şekilleri, teslimat süreci ve cayma hakkının kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit ve onayları verdiğini kabul eder.

Satıcı satışını yaptığı ürünleri anlaşmalı olduğu kargo firmaları aracılığı ile Alıcı’ya göndermekte ve teslimini yaptırmaktadır. Satıcı satışa konu ürünleri yasal otuz (30) günlük süreyi aşmamak koşulu ile İnternet Sitesi’nde belirtilen tahmini süreler içerisinde Alıcı’ya, sipariş sırasında belirttiği adreste kendisine veya teslim edilmesini talep ettiği kişi veya kurumlara teslim edilmek üzere göndermektedir. Ürünün gönderim sürecinde kargo firmasının yaşayacağı herhangi bir sorun sebebiyle ürünün tesliminde gecikme yaşanması veya ürünün teslim edilememesinden Satıcı sorumlu değildir. Ürünün teslimatı sırasında Alıcı’nın belirttiği adreste Alıcı’nın kendisi veya ürünü teslim alacak bir kişinin bulunamaması veya teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, ürünün Alıcı’ya teslimatına ilişkin sorumluluğunu yerine getirmiş kabul edilir. Teslim edilemeyen ürünün takibi için kargo firması ile iletişim kurmak, sevkiyatın takibini yapmak, teslimatın gecikmesinden kaynaklanan her türlü zararın karşılanması ve ürünün Satıcı’ya geri dönmesinden kaynaklanacak masraflar Alıcı’nın sorumluluğundadır. Alıcı ürünü teslim alırken kontrol etmekle, eğer sevkiyattan kaynaklanan bir hasar var ise, teslimatı kabul etmemekle ve kargo firması görevlisine tutanak tutturmakla sorumludur. Alıcı tarafından bu sorumlulukların yerine getirilmediği takdirde Satıcı’nın bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Satıcı tarafından yazılı olarak bir sözleşme ile aksi belirtilmedikçe Alıcı ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemekle sorumludur. Alıcı tarafından, tesliminden önce ürünün bedelinin tamamı Satıcı’ya ödenmediği taktirde Satıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal edebilir ve ürünü teslim etmeme hakkına sahiptir. Ürünün teslimatından sonra, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka veya kurumunun herhangi bir sebepten dolayı ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, ürün en geç üç (3) gün içinde Alıcı tarafından tüm giderleri kendisine ait olmak koşulu ile Satıcı’ya iade edilir. Satıcı iadeyi kabul etmeme, ürün bedeli alacağını takip ve diğer tüm akdi ve kanuni haklarını ayrıca saklı tutar.

Satıcı’nın sorumluluğu dışında ürünün teslimi sırasında yaşanacak doğal afet ve benzeri herhangi bir olağanüstü durumda teslimat süresinin yasal süreç olan otuz (30) günü geçecek olması halinde Satıcı, Alıcı’yı teslimatın gecikmesi hakkında bilgilendirecektir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal etme, yeni bir ürün sipariş etme veya teslimatın gerçekleşmesini bekleme hakkına sahiptir. Alıcı siparişi iptal etmek isterse, siparişin ödemesinin yapıldığı durumlarda yedi (7) gün içinde Alıcı’nın ödeme yöntemine uygun olarak iade işlemi gerçekleştirilir ve Alıcı elektronik posta yolu ile bilgilendirilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerin iadesinde, yapılan iadenin Alıcı’nın hesabına yansıması bankaların prosedürlerine bağlı olarak 7-15 günü bulabilmektedir ve Satıcı’nın bu süreç içerisinde herhangi bir müdahalede bulunması mümkün değildir. Bundan sonraki süreç Alıcı ile banka arasında gerçekleşecektir. Satıcı’nın olağanüstü durumlar dışında haklı bir sebep ile ürün veya hizmetin tedariğini gerçekleştiremeyeceği durumlarda Alıcı konu hakkında bilgilendirilir ve Alıcı kabul ederse eşit fiyat ve kalitede farklı bir ürün/hizmet tedarik edilir. Bu durumda Satıcı, Alıcı’ya karşı, bu sözleşme ile belirlenen taahhüdünü yerine getirmiş olacaktır. Alıcı’nın farklı bir ürün/hizmet tedarik edilmesini kabul etmediği durumlarda sözleşme ile belirtilen, siparişin iptaline yönelik hükümler uygulanır.

– İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin yürürlük süresi, Alıcı’nın bu sözleşme şartlarına ilişkin bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu belirterek elektronik ortamda satış için gerekli teyit ve onayları verdiği anı takiben ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların sözleşme ile belirlenen ödeme ve teslim yükümlülüklerini tamamladıkları zamana kadardır.

– Satıcı’nın gerekli gördüğü hallerde işbu sözleşmenin bir kısmında veya tamamında değişiklik yapma hakkı saklı olmakla birlikte, sözleşmedeki değişiklikler internet sitesinde genel ve özel, ilgili kısımlarda yayımlandığı tarihten itibaren geçerlidir.

Alıcı’nın Kanuni Başvuru Yolları, Yetkili Yargı Mercileri
 Doğabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde, illerde Sanayi ve Ticaret Müdürlükleri’nde, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarında bulunan tüketici hakem heyetleri, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırları aşan durumlarda ise Alıcı’nın veya Satıcı’nın ikâmet ettiği yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Uyuşmazlığın çözümünde Satıcı tarafından sağlanan, elektronik ortam kayıtları da dahil her türlü ses ve yazışmalar kesin delil niteliğindedir.